Z

VISI

Menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikenali kerana integritinya, bukan kerana rasuahnya.

Z

MISI

Meningkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kerajaan berteraskan prinsip governans, integriti dan anti-rasuah.