PENGURUSAN TERTINGGI

Ketua Pengarah

Datuk Abd Aziz bin Aban

Datuk Abd Aziz bin Aban

Timbalan Ketua Pengarah

(Bahagian Dasar & Strategik)

Puan Farah Adura Binti Hj Hamidi

Puan Farah Adura Binti Hj Hamidi

Timbalan Ketua Pengarah

(Bahagian Tugas – Tugas Khas & Parlimen)