PENGURUSAN TERTINGGI

Tan Sri Abu Kassim Bin Mohamed

Tan Sri Abu Kassim Bin Mohamed

Ketua Pengarah

kosong

kosong

Timbalan Ketua Pengarah

(Bahagian Dasar & Strategik)

Puan Farah Adura Binti Hj Hamidi

Puan Farah Adura Binti Hj Hamidi

Timbalan Ketua Pengarah

(Bahagian Tugas – Tugas Khas & Parlimen)