PENGURUSAN TERTINGGI

Datuk Seri Mohd Sallehuddin bin Hassan

Datuk Seri Mohd Sallehuddin bin Hassan

Ketua Pengarah

Datuk Abd Aziz bin Aban

Datuk Abd Aziz bin Aban

Timbalan Ketua Pengarah

(Bahagian Dasar & Strategik)

Puan Farah Adura Binti Hj Hamidi

Puan Farah Adura Binti Hj Hamidi

Timbalan Ketua Pengarah

(Bahagian Tugas – Tugas Khas & Parlimen)