Teruskan pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP) 2019-2023 kerana ia terbentuk hasil suara hati rakyat.