Penubuhan Pusat Governans, Integriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC) menjadi platform cegah rasuah, Pelan Anti Rasuah Nasional atau National Anti-Corruption Plan (NACP) akan digubal – Sidang Media Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Anti Rasuah (JKKMAR) oleh Perdana Menteri