Lintas langsung manjlis pelancaran  Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP) 2019-2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) bersama wartawan, Wan Zairul Azri Wan Mohammad Sudin.