Kerajaan akan meneruskan usaha meningkatkan tadbir urus dan integriti melalui pelaksanaan Pelan Anti-Rasuah Nasional (NACP) 2019-2023.