Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP) akan digubal bagi membolehkan isu urus tadbir, integriti dan rasuah dipantau melalui satu pusat pengurusan.