Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional (GIACC) membentangkan laporan akhir penjenamaan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) bagi tempih Jun hingga Disember 2018.