FUNGSI & PERANAN

b

Menasihati Kerajaan dalam aspek governans, integriti dan anti-rasuah kepada pelbagai agensi pelaksana di sektor kerajaan dan diperingkat antarabangsa.

i

Merancang strategi dan pelan tindakan yang bersesuaian untuk dilaksanakan di peringkat nasional contohnya Pelan Anti Rasuah Kebangsaan (NACP).

d

Menyelaras pelaksanaan inisiatif governans, integriti dan anti- rasuah oleh agensi pelaksana.

f

Memantau prestasi semasa pelaksanaan inisiatif oleh agensi-agensi pelaksana bagi memastikan pencapaian matlamat yang diharapkan.

k

Menilai tahap keberkesanan tindakan oleh agensi pelaksana terhadap semua iniasiatif berkaitan governans, integriti dan anti rasuah.

n

Melapor dapatan tindakan berkaitan aspek governans, integriti dan anti-rasuah untuk dibentangkan kepada rakyat melalui pelbagai medium.