Mesyuarat Koordinasi Agensi

Mesyuarat Koordinasi bersama Agensi-agensi di bawah GIACC Siri 3 Bil. 1/2022 yang dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Seri Ketua pengarah GIACC telah diadakan di Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) pada 20 Jun 2022. Ahli mesyuarat yang terdiri daripada...

Mesyuarat Pasca Persidangan

Sebagai susulan daripada hasil Persidangan Penyelidikan Governans, Integriti dan Antirasuah Peringkat Kebangsaan yang telah dijayakan GIACC pada Mac yang lalu, beberapa siri mesyuarat pasca persidangan bertujuan mermastikan impak kajian yang telah dibentangkan...

Sesi Taklimat Kepada YB Wan Junaidi

Sesi Taklimat Kepada YB Dato Sri Dr. Hj. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang) berkaitan Cadangan Pelaksanaan Dasar Bagi Penggubalan Rang Undang-Undang Sumbangan Politik telah berlangsung pada 2 Jun 2022 yang...

Sesi Town Hall GIACC: Suara Belia 2022

Sesi Town Hall GIACC: Suara Belia 2022 bersama NGO dan CSO ini merupakan salah satu strategi bagi mendekati kelompok yang menjadi suara masyarakat ini untuk mengenal pasti isu berkaitan governans, integriti dan antirasuah yang menjadi fokus utama rakyat dan seterusnya...

Good Governance: Integrity and Ethics in Policy Making

Pada 13 Januari yang lalu, Puan Farah Adura Binti Hj Hamidi, Tmbalan Ketua Pengarah GIACC telah dijemput ke Maktab Ketahanan Nasional (National Resilience College) untuk menyampaikan ceramah beliau di bawah tajuk “Good Governance: Integrity and Ethics in Policy...