REKOD SENARAI KERTAS KONSEP DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS KONSEP PEMBENTANG TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Cadangan Memperkemaskan Dasar Perisytiharan Harta Oleh Anggota Pentadbiran Yang Sedang Berkuat Kuasa Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Cadangan Memperkemaskan Dasar Penerimaan Hadiah Oleh Anggota Pentadbiran Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Cadangan Pewujudan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Kesalahan Salah Laku Oleh Pegawai Badan Awam Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
4 Cadangan Mewujudkan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Pembiayaan Politik Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
5 Laporan Pemantauan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
6 Laporan Pemantauan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
7 Laporan Semakan Keutamaan Inisiatif-Inisiatif NACP Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
8 Laporan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Siri 1 Hingga 11 Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
9 Laporan Semakan Inisiatif-Inisiatif NACP Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
19 November 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
10 Laporan Semakan Semula Separuh Penggal Pelan
Antirasuah Nasional 2019-2023
Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional
(GIACC)
19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021

 

REKOD SENARAI KERTAS MAKLUMAN DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS MAKLUMAN AGENSI TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Pembentukan Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Analisis Ke Atas Isu-Isu Governans, Integriti Dan Anti-Rasuah Dan Hak Asasi Manusia: Manifesto Kerajaan Pakatan Harapan Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
4 Analisis Ringkas Terhadap Laporan Jawatankuasa Reformasi Institusi (Institutional Reform Committee – IRC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
5 Memisahkan Pejabat Pendakwa Raya Daripada Pejabat Peguam Negara (Janji 15) – Maklum Balas Terhadap Cadangan Institutional Reforms Committee Dalam Bab D Report of The Institutional Reforms Committee Volume I Jabatan Peguam Negara (AGC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
6 Janji 19: Mengembalikan Kepercayaan Terhadap Institusi Kehakiman Dan Perundangan – Maklum Balas Ke Atas Cadangan Jawatankuasa Reformasi Institusi (IRC) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
7 Laporan Status Tindakan 21 Janji Kerajaan Dan Cadangan IRC 2018 Dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keputusan- keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
8 Janji 22: Menjadikan Pentadbiran Semua Syarikat Milik Kerajaan (GLC) Setaraf Dengan Piawaian Antarabangsa – Cadangan Penambahbaikan Tadbir Urus Syarikat Milik Kerajaan dan Badan Berkanun Persekutuan (BBP) Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
9 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Janji Kerajaan, Cadangan IRC dan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
10 Analisis Mengenai Cadangan-cadangan IRC Berkaitan Komunikasi, Media Dan Informasi (Bab G) Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
11 Kegiatan Pengubahan Wang Haram Di Malaysia: Aliran Kewangan Haram Dan Laporan Global Financial Integrity Bank Negara Malaysia (BNM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
12 Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah Peringkat Kebangsaan Siri 1 Bilangan 1 Tahun 2019 Yang Telah Dipengerusikan Oleh Ketua Setiausaha Negara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
13 Status Terkini Penggubalan Akta Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
14 Maklum Balas Awal Suruhanjaya Pilihan Raya Ke Atas Janji 17: Menjamin Ketelusan Dan Kemodenan Sistem Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
15 Lawatan Rasmi YAB Perdana Menteri Ke Vienna Pada 21 Dan 22 Januari 2019 Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
16 Kedudukan Malaysia Tahun 2018 Dalam Corporate Governance Watch The Iclif Leadership and Governance , Bank Negara Malaysia (BNM) – Member of Asian Corporate Governance Association (ACGA) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
17 Kaedah Tapisan Keutuhan Bagi Pemilihan Pengurusan Tertinggi Dalam Entiti Berkepentingan Kerajaan (Inisiatif NACP 6.1.1) Kementerian Kewangan Malaysia
(MOF)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
18 Status Pelaksanaan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2018 Berkaitan myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
(MAMPU)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
19 Status Pelaksanaan Berkaitan Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Mengenai Hak Asasi Manusia Dan Perundangan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
(BHEUU)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
20 Status Kemajuan Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (Inisiatif NACP 2.3.2) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
21 Menambah Baik Sistem Pengambilan Pekerja Asing (Inisiatif NACP 5.2.3) – Sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAX) Kementerian Sumber Manusia
(KSM)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
22 Memperkenalkan Perundangan Berkaitan Perolehan Awam Dalam Mengawal Selia Aktiviti Perolehan, Menambah Baik Penggunaan Sumber Secara Cekap, Menjaga Kepentingan Negara Dan Melindungi Hak-Hak Pihak Yang Terikat Dengan Kontrak (Inisiatif NACP 3.1.5) Kementerian Kewangan Malaysia
(MOF)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
23 Isu-Isu Dan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) Peringkat Kebangsaan Bil. 2/2019 Dipengerusikan Oleh Ketua Setiausaha Negara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
24 Status Kemajuan Pelaksanaan Separuh Tahun NACP
(2019-2023)
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
25 Aplikasi Telefon Pintar Respons Rakyat Biro Pengaduan Awam
(BPA)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
26 Penyediaan Cadangan Garis Panduan Sebagai Mekanisme Memudahcara Anggota Pentadbiran Dalam Menguruskan Permohonan Sokongan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancagan Pengurusan Malaysia
(MAMPU)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
27 Peraturan Perolehan Badan-Badan Berkanun Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan
(EAIC)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
28 Laporan Dapatan EAIC Berhubung Kes Melibatkan Dakwaan
Pergelutan Antara Pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dan Dua
Orang Pelancong Warga China Di KLIA – 1 Pada:
i. 26 Ogos 2019
ii. 30 Ogos 2019
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan
(EAIC)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
29 Pewujudan Custodial Medical Unit (CMU) di Lima Lokap Berpusat
PDRM – Menjadikan PDRM Pasukan Yang Dihormati dan
Disegani (Janji 20)
Polis Diraja Malaysia
(PDRM)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
30 Menambah Baik Pendidikan dan Pembangunan Human Governance (NACP 2.4.1 hingga 2.4.7 & 2.4.11) Kementerian Pendidikan
(MOE)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
31 Laporan Status Rang Undang-undang Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) 2019 Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional
(NFCC)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
32 Status Perisytiharan Harta Anggota Pentadbiran (Kod Etika Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 25 Jun 2020/ Siri 12 Bil, 2/2020
33. Laporan Status Penggubalan Rang Undang-undang Perkhidmatan Awam Persekutuan Berhubung Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA 25 Jun 2020/ Siri 12 Bil, 2/2020
34 Usaha Menyebarluaskan Aspek Governans,
Integriti dan Antirasuah Melalui Promosi dan Publisiti Media
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
19 November 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
35 Isu dan Keputusan Penting Mesyuarat JAR Peringkat Kebangsaan
Siri 5 Bil. 1 Tahun 2021
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM)
19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
36 Dasar Dalam Menguruskan Pelantikan Pegawai Contract For
Service (CFS) di Semua Agensi Kerajaan Untuk Mengehadkan
Penglibatan CFS Dalam Hal Ehwal Kewangan dan Dasar
Organisasi (Inisiatif 2.2.1 NACP)
Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional
(GIACC)
19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
37 Menambah Baik Pengurusan Had Bidang Kuasa Antara Menteri
Dengan Ketua Setiausaha – Penambahbaikan Pekeliling Am
Bilangan 2 Tahun 1982 Organisasi Kementerian – Kementerian
(Inisiatif 1.3.2 NACP)
Jabatan Perdana Menteri (JPM) 19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
38 Cadangan Penambahbaikan Peruntukan Di Dalam Akta
Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
(BHEUU)
19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021

 

REKOD SENARAI KERTAS PERTIMBANGAN DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS PERTIMBANGAN PEMBENTANG TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Memperkasakan Proses Pendakwaan Kes-kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Isu-isu Rasuah Hasil Daripada Pemeriksaan Dan Perundingan Oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Dasar Perisytiharan Harta Oleh Anggota Pentadbiran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
4 Dasar Penerimaan Hadiah Oleh Anggota Pentadbiran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
5 Pewujudan Peruntukan Undang-Undang Mengenai Kesalahan Salah Laku Oleh Pegawai Badan Awam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
6 Hasil Kajian Mengenai Pewujudan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Pembiayaan Politik Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
7 Status Pelaksanaan 21 Aku Janji Oleh Agensi Pelaksana Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
8 Status Mengenai Tiga (3) Isu Utama Berkaitan Governans, Integriti Dan Perlakuan Rasuah Di Kementerian / Jabatan / Agensi Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
9 Ke Arah Meningkatkan Tadbir Urus Dan Integriti Pengurusan Sempadan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
10 Inisiatif Memperkasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
11 Janji 16: Mengembalikan Wibawa Institusi Parlimen Parlimen Malaysia 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
12 Penubuhan Pusat Pengurusan Aset dan Harta Rampasan dan Lucut Hak Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
13 Inisiatif Memantapkan Integriti Dan Memartabatkan Malaysia – “Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya” Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
14 Ke Arah Menjadikan Jabatan Audit Negara Yang Bebas Jabatan Audit Negara 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
15 Penyelarasan Fungsi Agensi-agensi di Bawah Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
16 Janji 21: Memperkasa Tadbir Urus Perkhidmatan Awam – Cadangan Menggunakan Sistem Ombudsman Dalam Perkhidmatan Awam Biro Pengaduan Awam (BPA) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
17 Janji 21: Memperkasa Perkhidmatan Awam – Usaha Pemantapan Integriti Agensi Penguatkuasaan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
18 Janji 21: Cadangan Penambahbaikan Tadbir Urus Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
19 Janji 20: Maklum Balas PDRM Kepada Cadangan Jawatankuasa Reformasi Institusi Dan Cadangan Agenda Reformasi PDRM Polis Diraja Malaysia (PDRM) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
20 Janji 60: Memartabatkan Peranan Malaysia Dalam Institusi Antarabangsa – Mekanisme Penempatan Duta – Duta Besar Dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Kementerian Luar Negeri (KLN) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
21 Janji 26: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Mempunyai Rekod Hak Asasi Yang Dihormati Dunia Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
22 Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya – Pelaksanaan National Anti-Corruption Plan (NACP) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
23 Janji 14: Inisiatif Meningkatkan Hasil Negara Dan Mengekang Ketirisan – Cadangan Penubuhan National Financial Crimes Centre Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
24 Janji 19: Mengembalikan Kepercayaan Terhadap Institusi Kehakiman Dan Perundangan – Percanggahan Kepentingan dan Isu-isu Berkaitan Governans Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
25 Janji 21: Memperkasakan Perkhidmatan Awam – Pewujudan Etika Penjawat Awam Dan Penglibatan Politik Di Kalangan Penjawat Awam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
26 Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya – Pengenalan Kepada ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System Standard (ABMS) SIRIM Berhad 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
27 Janji 14: Memperkasa Usaha Membanteras Rasuah. Garis Panduan Tatacara Mencukupi (Adequate Procedures) Berdasarkan Subseksyen (5) Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
28 Janji 29: Meningkatkan Ketelusan Dan Integriti Belanjawan Dan Proses Belanjawan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
29 Janji 23: Memastikan Sistem Perolehan Kerajaan Menjana Faedah Maksimum Untuk Wang Rakyat – Cadangan Penambahbaikan Bagi Kaedah Perolehan, Kriteria Pemilihan Dan Penilaian Perundingan Jabatan Kerja Raya (JKR) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
30 Janji 23: Peruntukan Baharu Pemunya Benefisiari (Beneficiary Ownership in Government Procurement ) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
31 Meningkatkan Governans Malaysia Berkaitan Pencegahan Rasuah Melalui: i. Penglibatan Malaysia Dalam Badan Standard Antarabangsa ISO/TC309 Bagi Governance of Organizations; dan ii. Mewajibkan Pensijilan Anti-Bribery Management Systems (ABMS) Mendapat Akreditasi Daripada Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia) Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
32 Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya Melalui Pelaksanaan National Anti-Corruption Plan (NACP) – Pendidikan dan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Sebagai Strategi Dalam National Anti-Corruption Plan (NACP) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) & Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
33 Janji 21: Memperkasa Perkhidmatan Awam – Penyampaian Perkhidmatan Berintegriti Dan Profesional Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
34 Inisiatif NACP 4.1.3: Memberi Keutamaan Supaya Kes Rasuah Didengar Oleh Hakim Yang Berpengalaman Dan Terlatih Dalam Menguruskan Kes Rasuah Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
35 Laporan Siasatan Projek Land Swap Di Bawah Kementerian Pertahanan Dan Syor Penambahbaikan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan, JPM (JKSTUPKK) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
36 Cadangan Menggunakan Lagu ‘Malaysia Bersih’ Untuk Semua Program Kerajaan Dan Rakyat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
37 Janji 38: Membela Nasib Orang Asal Di Semenanjung Malaysia Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
38 Membentuk Mekanisme Yang Kukuh Dan Efektif Dalam Proses Pengeluaran Permit Dan Lesen (Inisiatif NACP 2.1.6) – Isu-isu Berkaitan Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
39 Memastikan Pelaksanaan Projek Berdasarkan Nasihat Dan Cadangan Jabatan Teknikal Berkaitan (Inisiatif NACP 3.1.2) Kementerian Kerja Raya (KKR) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
40 Mereformasi Sistem Pilihan Raya (Inisiatif NACP 1.1) – Maklum Balas SPR Terhadap Laporan IRC Dan Cadangan Penambahbaikan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019

 

41 Memupuk Tadbir Urus Baik Dalam Entiti Korporat (Inisiatif NACP 6.0) – Cadangan Pelan Tindakan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Dalam Melaksanakan Pelan Antirasuah Nasional (2019-2023) (Strategi 6) Dan Memperkasakan Amalan Tadbir Urus Korporat Dalam Pasaran Modal Suruhanjaya Sekuriti
(SC)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
42 Fungsi Dan Peranan Setiausaha Politik Dalam Pentadbiran (Inisiatif NACP 2.2.4) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
43 Mengukuhkan Kebebasan Jabatan Audit Negara Dan Memberi Autonomi Yang Lebih Luas
(Inisiatif NACP 1.2.3)
Jabatan Audit Negara
(JAN)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
44 Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Dalam Urusan Pelantikan Dan Prosedur Operasi Standard (SOP) Yang Digunakan (Inisiatif NACP 1.4.12) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
&
Parlimen Malaysia
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
45 Status Kemajuan Bagi Memperkenalkan Akta Kebebasan Maklumat (Inisiatif NACP 1.2.8) Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
(BHEUU)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
46 Cadangan Mewujudkan Akta Perkhidmatan Awam
(Inisiatif NACP 1.4.10)
Jabatan Perkhidmatan Awam
(JPA)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
47 Mewujudkan Kebertanggungjawaban dan Ketelusan
Dalam Pelaksanaan Kuasa-Kuasa Menteri Yang
Dinyatakan Dalam Peruntukan Undang-Undang
Khususnya Dalam Perolehan dan Sistem Kewangan
(Inisiatif NACP 3.1.6) – Isu
Berkaitan Perolehan Secara Rundingan Terus
Jabatan Audit Negara
(JAN)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
48 Cadangan Memperkasa Kecekapan dan Ketelusan JKDM
(Janji 58)
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
(JKDM)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
49 Menjadikan PDRM Sebagai Sebuah Pasukan Yang
Dihormati dan Disegani (Janji 20) – Meningkatkan
Kecekapan Polis Diraja Malaysia
Polis Diraja Malaysia
(PDRM)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
50 Pemantapan Pemeriksaan Imigresen di Pintu-pintu Masuk
Negara – Meningkatkan Kecekapan Agensi
Penguatkuasaan (NACP 5.1)
Jabatan Imigresen Malaysia
(JIM)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
51 Laporan Tahunan Bagi Kemajuan Pelaksanaan Pelan
Anti-Rasuah Nasional 2019-2023 dan Pelanjutan Pelaksanaan NACP Selama Setahun Yang Masih Belum Dilaksanakan oleh Kementerian-Kementerian
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
52 Memohon Keputusan Dasar Bagi Cadangan-cadangan Institutional Reform Committee Yang Melibatkan Pindaan Perlembagaan Persekutuan
(Inisiatif NACP 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8 dan 5.3.3)
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
53 Memperkasakan SPRM Khususnya Dalam Pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM (NACP 5.3.3) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
54 Menambah Baik Tadbir Urus Jabatan Pendaftaran Negara
(Selaras dengan Objektif Strategik NACP 2.1)
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
&
Kementerian Dalam Negeri (KDN)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
55 Cadangan Mewujudkan Jawatankuasa Aduan Bagi
Kes-kes Salah Laku Di Agensi-agensi Penguatkuasaan Selain PDRM
(Selaras dengan Inisiatif NACP 5.3.4 )
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC)
&
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
56 Penambahbaikan Dalam Peraturan dan Pemantauan Isu Salah Laku dalam Pengurusan Projek Kementerian Kerja Raya (KKR) & Lembaga Jurutera Malaysia 7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
57 Cadangan Memperkasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Khususnya Dalam Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Pencegahan Rasuah Malaysia (Inisiatif NACP 5.3.3) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
58 Cadangan Membentuk Mekanisme Yang Kukuh Dan Efektif Dalam Proses Pengeluaran Perlesenan (Inisiatif 2.1.6 NACP) Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) & Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
59. Isu-isu Mengenai Governans Dalam Pengurusan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) (Objektif Strategik 6.1 NACP) Jabatan Audit Negara (JAN) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
60. Cadangan Memantapkan Proses Tatatertib Dalam Perkhidmatan Awam Daripada Hasil Laporan Siasatan SPRM dan EAIC Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) & Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
61. Cadangan Menjalankan Kajian Untuk Memperkasakan Pelan Antirasuah Digital CyberSecurity Malaysia (CSM) & Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
62. Cadangan Melaksanakan Program Authorized Economic
Operator (AEO) Sebagai Program Peringkat Nasional
(Inisiatif 5.1.3 NACP)
Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)
&
Kemenetrian Kewangan (MOF)
19 Disember 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
63. Dapatan Kajian Cadangan Memantapkan Proses
Tatatertib Dalam Perkhidmatan Awam Daripada Hasil
Laporan Siasatan SPRM dan EAIC
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ,
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) &
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
19 November 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
64. Pertimbangan Arahan Perdana Menteri Mengenai
Pengendalian Surat Sokongan (Inisiatif 1.3.1 NACP)
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
19 November 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
65. Cadangan Penambahbaikan Penilaian Tender Jabatan
Kerja Raya (JKR)
Kementerian Kerja Raya (KKR) ,
Jabatan Kerja Raya (JKR) ,
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) &
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
19 November 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
66. Kajian Pewujudan Peruntukan Undang-Undang Baharu
Berkenaan Perjanjian Penangguhan Pendakwaan
(“Deferred Prosecution Agreement”) Di Bawah Kanun
Tatacara Jenayah
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 19 November 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
67. Kod Tugas dan Fungsi Setiausaha Politik (SUPOL) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
19 November 2020 /
Siri 13 Bil. 3/2020
68. Meningkatkan Integriti Pengeluaran Mykad Melalui
Penggunaan Teknologi Yang Diperketatkan
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
&
Kementerian Dalam Negeri (KDN)
19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
69. Semakan Ke Atas Integrity Pact Sedia Ada Supaya Seiring
Dengan Piawaian Antarabangsa Serta Sistem dan
Prosedur Yang Berkuatkuasa Bagi Menangani Isu-Isu
Konflik Kepentingan
(Inisiatif 3.1.3 NACP)
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
&
Kementerian Kewangan (MOF)
19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
70. Memperkasakan Kursus Matapelajaran Wajib di Institusi
Pendidikan Tinggi (IPT) Pada Peringkat Sijil, Diploma dan
Sarjana Muda Yang Menekankan Kepada Aspek
Kenegaraan, Etika, Peradaban, Nilai, Integriti dan Falsafah
(Inisiatif 2.4.7 NACP)
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) /
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
& Institut Integriti Malaysia (IIM)
19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
71. Dasar Pengurusan Harta Yang Disita dan Dilucut Hak
(Inisiatif 5.3.1 NACP)
Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Malaysia (NFCC) 19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
72. Cadangan Dapatan Kajian Persepsi Awam Terhadap
Rasuah di Malaysia (KPR) dan Kajian Persepsi Tindakan
Pencegahan Rasuah di Malaysia oleh SPRM (KPATRM)
Didedahkan Untuk Manfaat Umum
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 19 April 2021 /
Siri 14 Bil. 1/2021
NOTA MAKLUMAN

Mulai 25 Jun 2020, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) ini dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin.