REKOD SENARAI KERTAS KONSEP DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS KONSEP PEMBENTANG TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Cadangan Memperkemaskan Dasar Perisytiharan Harta Oleh Anggota Pentadbiran Yang Sedang Berkuat Kuasa Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Cadangan Memperkemaskan Dasar Penerimaan Hadiah Oleh Anggota Pentadbiran Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Cadangan Pewujudan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Kesalahan Salah Laku Oleh Pegawai Badan Awam Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
4 Cadangan Mewujudkan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Pembiayaan Politik Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
5 Laporan Pemantauan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR

Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC)

19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
6 Laporan Pemantauan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
7 Laporan Semakan Keutamaan Inisiatif-Inisiatif NACP Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
8 Laporan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Siri 1 Hingga 11 Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020

 

REKOD SENARAI KERTAS MAKLUMAN DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS MAKLUMAN AGENSI TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Pembentukan Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Analisis Ke Atas Isu-Isu Governans, Integriti Dan Anti-Rasuah Dan Hak Asasi Manusia: Manifesto Kerajaan Pakatan Harapan Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
4 Analisis Ringkas Terhadap Laporan Jawatankuasa Reformasi Institusi (Institutional Reform Committee – IRC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
5 Memisahkan Pejabat Pendakwa Raya Daripada Pejabat Peguam Negara (Janji 15) – Maklum Balas Terhadap Cadangan Institutional Reforms Committee Dalam Bab D Report of The Institutional Reforms Committee Volume I Jabatan Peguam Negara (AGC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
6 Janji 19: Mengembalikan Kepercayaan Terhadap Institusi Kehakiman Dan Perundangan – Maklum Balas Ke Atas Cadangan Jawatankuasa Reformasi Institusi (IRC) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
7 Laporan Status Tindakan 21 Janji Kerajaan Dan Cadangan IRC 2018 Dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keputusan- keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
8 Janji 22: Menjadikan Pentadbiran Semua Syarikat Milik Kerajaan (GLC) Setaraf Dengan Piawaian Antarabangsa – Cadangan Penambahbaikan Tadbir Urus Syarikat Milik Kerajaan dan Badan Berkanun Persekutuan (BBP) Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
9 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Janji Kerajaan, Cadangan IRC dan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
10 Analisis Mengenai Cadangan-cadangan IRC Berkaitan Komunikasi, Media Dan Informasi (Bab G) Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
11 Kegiatan Pengubahan Wang Haram Di Malaysia: Aliran Kewangan Haram Dan Laporan Global Financial Integrity Bank Negara Malaysia (BNM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
12 Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah Peringkat Kebangsaan Siri 1 Bilangan 1 Tahun 2019 Yang Telah Dipengerusikan Oleh Ketua Setiausaha Negara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
13 Status Terkini Penggubalan Akta Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
14 Maklum Balas Awal Suruhanjaya Pilihan Raya Ke Atas Janji 17: Menjamin Ketelusan Dan Kemodenan Sistem Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
15 Lawatan Rasmi YAB Perdana Menteri Ke Vienna Pada 21 Dan 22 Januari 2019 Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
16 Kedudukan Malaysia Tahun 2018 Dalam Corporate Governance Watch The Iclif Leadership and Governance , Bank Negara Malaysia (BNM) – Member of Asian Corporate Governance Association (ACGA) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
17 Kaedah Tapisan Keutuhan Bagi Pemilihan Pengurusan Tertinggi Dalam Entiti Berkepentingan Kerajaan (Inisiatif NACP 6.1.1) Kementerian Kewangan Malaysia
(MOF)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
18 Status Pelaksanaan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2018 Berkaitan myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
(MAMPU)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
19 Status Pelaksanaan Berkaitan Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Mengenai Hak Asasi Manusia Dan Perundangan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
(BHEUU)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
20 Status Kemajuan Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (Inisiatif NACP 2.3.2) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
21 Menambah Baik Sistem Pengambilan Pekerja Asing (Inisiatif NACP 5.2.3) – Sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAX) Kementerian Sumber Manusia
(KSM)
14 Mei 2019 /
Siri 8 Bil. 3/2019
22 Memperkenalkan Perundangan Berkaitan Perolehan Awam Dalam Mengawal Selia Aktiviti Perolehan, Menambah Baik Penggunaan Sumber Secara Cekap, Menjaga Kepentingan Negara Dan Melindungi Hak-Hak Pihak Yang Terikat Dengan Kontrak (Inisiatif NACP 3.1.5) Kementerian Kewangan Malaysia
(MOF)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
23 Isu-Isu Dan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) Peringkat Kebangsaan Bil. 2/2019 Dipengerusikan Oleh Ketua Setiausaha Negara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
24 Status Kemajuan Pelaksanaan Separuh Tahun NACP
(2019-2023)
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
25 Aplikasi Telefon Pintar Respons Rakyat Biro Pengaduan Awam
(BPA)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
26 Penyediaan Cadangan Garis Panduan Sebagai Mekanisme Memudahcara Anggota Pentadbiran Dalam Menguruskan Permohonan Sokongan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancagan Pengurusan Malaysia
(MAMPU)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
27 Peraturan Perolehan Badan-Badan Berkanun Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan
(EAIC)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
28 Laporan Dapatan EAIC Berhubung Kes Melibatkan Dakwaan
Pergelutan Antara Pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dan Dua
Orang Pelancong Warga China Di KLIA – 1 Pada:
i. 26 Ogos 2019
ii. 30 Ogos 2019
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan
(EAIC)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
29 Pewujudan Custodial Medical Unit (CMU) di Lima Lokap Berpusat
PDRM – Menjadikan PDRM Pasukan Yang Dihormati dan
Disegani (Janji 20)
Polis Diraja Malaysia
(PDRM)
19 September 2019 / Siri 10 Bil. 5/2019
30 Menambah Baik Pendidikan dan Pembangunan Human Governance (NACP 2.4.1 hingga 2.4.7 & 2.4.11) Kementerian Pendidikan
(MOE)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
31 Laporan Status Rang Undang-undang Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) 2019 Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional
(NFCC)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
32 Status Perisytiharan Harta Anggota Pentadbiran (Kod Etika Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 25 Jun 2020/ Siri 12 Bil, 2/2020
33. Laporan Status Penggubalan Rang Undang-undang Perkhidmatan Awam Persekutuan Berhubung Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA 25 Jun 2020/ Siri 12 Bil, 2/2020

 

REKOD SENARAI KERTAS PERTIMBANGAN DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS PERTIMBANGAN PEMBENTANG TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Memperkasakan Proses Pendakwaan Kes-kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Isu-isu Rasuah Hasil Daripada Pemeriksaan Dan Perundingan Oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Dasar Perisytiharan Harta Oleh Anggota Pentadbiran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
4 Dasar Penerimaan Hadiah Oleh Anggota Pentadbiran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
5 Pewujudan Peruntukan Undang-Undang Mengenai Kesalahan Salah Laku Oleh Pegawai Badan Awam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
6 Hasil Kajian Mengenai Pewujudan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Pembiayaan Politik Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
7 Status Pelaksanaan 21 Aku Janji Oleh Agensi Pelaksana Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
8 Status Mengenai Tiga (3) Isu Utama Berkaitan Governans, Integriti Dan Perlakuan Rasuah Di Kementerian / Jabatan / Agensi Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
9 Ke Arah Meningkatkan Tadbir Urus Dan Integriti Pengurusan Sempadan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
10 Inisiatif Memperkasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
11 Janji 16: Mengembalikan Wibawa Institusi Parlimen Parlimen Malaysia 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
12 Penubuhan Pusat Pengurusan Aset dan Harta Rampasan dan Lucut Hak Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
13 Inisiatif Memantapkan Integriti Dan Memartabatkan Malaysia – “Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya” Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
14 Ke Arah Menjadikan Jabatan Audit Negara Yang Bebas Jabatan Audit Negara 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
15 Penyelarasan Fungsi Agensi-agensi di Bawah Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
16 Janji 21: Memperkasa Tadbir Urus Perkhidmatan Awam – Cadangan Menggunakan Sistem Ombudsman Dalam Perkhidmatan Awam Biro Pengaduan Awam (BPA) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
17 Janji 21: Memperkasa Perkhidmatan Awam – Usaha Pemantapan Integriti Agensi Penguatkuasaan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
18 Janji 21: Cadangan Penambahbaikan Tadbir Urus Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
19 Janji 20: Maklum Balas PDRM Kepada Cadangan Jawatankuasa Reformasi Institusi Dan Cadangan Agenda Reformasi PDRM Polis Diraja Malaysia (PDRM) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
20 Janji 60: Memartabatkan Peranan Malaysia Dalam Institusi Antarabangsa – Mekanisme Penempatan Duta – Duta Besar Dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Kementerian Luar Negeri (KLN) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
21 Janji 26: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Mempunyai Rekod Hak Asasi Yang Dihormati Dunia Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
22 Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya – Pelaksanaan National Anti-Corruption Plan (NACP) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
23 Janji 14: Inisiatif Meningkatkan Hasil Negara Dan Mengekang Ketirisan – Cadangan Penubuhan National Financial Crimes Centre Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
24 Janji 19: Mengembalikan Kepercayaan Terhadap Institusi Kehakiman Dan Perundangan – Percanggahan Kepentingan dan Isu-isu Berkaitan Governans Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
25 Janji 21: Memperkasakan Perkhidmatan Awam – Pewujudan Etika Penjawat Awam Dan Penglibatan Politik Di Kalangan Penjawat Awam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
26 Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya – Pengenalan Kepada ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System Standard (ABMS) SIRIM Berhad 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
27 Janji 14: Memperkasa Usaha Membanteras Rasuah. Garis Panduan Tatacara Mencukupi (Adequate Procedures) Berdasarkan Subseksyen (5) Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
28 Janji 29: Meningkatkan Ketelusan Dan Integriti Belanjawan Dan Proses Belanjawan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
29 Janji 23: Memastikan Sistem Perolehan Kerajaan Menjana Faedah Maksimum Untuk Wang Rakyat – Cadangan Penambahbaikan Bagi Kaedah Perolehan, Kriteria Pemilihan Dan Penilaian Perundingan Jabatan Kerja Raya (JKR) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
30 Janji 23: Peruntukan Baharu Pemunya Benefisiari (Beneficiary Ownership in Government Procurement ) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
31 Meningkatkan Governans Malaysia Berkaitan Pencegahan Rasuah Melalui: i. Penglibatan Malaysia Dalam Badan Standard Antarabangsa ISO/TC309 Bagi Governance of Organizations; dan ii. Mewajibkan Pensijilan Anti-Bribery Management Systems (ABMS) Mendapat Akreditasi Daripada Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia) Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
32 Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya Melalui Pelaksanaan National Anti-Corruption Plan (NACP) – Pendidikan dan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Sebagai Strategi Dalam National Anti-Corruption Plan (NACP) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) & Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
33 Janji 21: Memperkasa Perkhidmatan Awam – Penyampaian Perkhidmatan Berintegriti Dan Profesional Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
34 Inisiatif NACP 4.1.3: Memberi Keutamaan Supaya Kes Rasuah Didengar Oleh Hakim Yang Berpengalaman Dan Terlatih Dalam Menguruskan Kes Rasuah Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
35 Laporan Siasatan Projek Land Swap Di Bawah Kementerian Pertahanan Dan Syor Penambahbaikan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan, JPM (JKSTUPKK) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
36 Cadangan Menggunakan Lagu ‘Malaysia Bersih’ Untuk Semua Program Kerajaan Dan Rakyat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
37 Janji 38: Membela Nasib Orang Asal Di Semenanjung Malaysia Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
38 Membentuk Mekanisme Yang Kukuh Dan Efektif Dalam Proses Pengeluaran Permit Dan Lesen (Inisiatif NACP 2.1.6) – Isu-isu Berkaitan Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
39 Memastikan Pelaksanaan Projek Berdasarkan Nasihat Dan Cadangan Jabatan Teknikal Berkaitan (Inisiatif NACP 3.1.2) Kementerian Kerja Raya (KKR) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019
40 Mereformasi Sistem Pilihan Raya (Inisiatif NACP 1.1) – Maklum Balas SPR Terhadap Laporan IRC Dan Cadangan Penambahbaikan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019

 

41 Memupuk Tadbir Urus Baik Dalam Entiti Korporat (Inisiatif NACP 6.0) – Cadangan Pelan Tindakan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Dalam Melaksanakan Pelan Antirasuah Nasional (2019-2023) (Strategi 6) Dan Memperkasakan Amalan Tadbir Urus Korporat Dalam Pasaran Modal Suruhanjaya Sekuriti
(SC)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
42 Fungsi Dan Peranan Setiausaha Politik Dalam Pentadbiran (Inisiatif NACP 2.2.4) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
43 Mengukuhkan Kebebasan Jabatan Audit Negara Dan Memberi Autonomi Yang Lebih Luas
(Inisiatif NACP 1.2.3)
Jabatan Audit Negara
(JAN)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
44 Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Dalam Urusan Pelantikan Dan Prosedur Operasi Standard (SOP) Yang Digunakan (Inisiatif NACP 1.4.12) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
&
Parlimen Malaysia
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
45 Status Kemajuan Bagi Memperkenalkan Akta Kebebasan Maklumat (Inisiatif NACP 1.2.8) Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
(BHEUU)
18 Julai 2019 /
Siri 9 Bil. 4/2019
46 Cadangan Mewujudkan Akta Perkhidmatan Awam
(Inisiatif NACP 1.4.10)
Jabatan Perkhidmatan Awam
(JPA)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
47 Mewujudkan Kebertanggungjawaban dan Ketelusan
Dalam Pelaksanaan Kuasa-Kuasa Menteri Yang
Dinyatakan Dalam Peruntukan Undang-Undang
Khususnya Dalam Perolehan dan Sistem Kewangan
(Inisiatif NACP 3.1.6) – Isu
Berkaitan Perolehan Secara Rundingan Terus
Jabatan Audit Negara
(JAN)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
48 Cadangan Memperkasa Kecekapan dan Ketelusan JKDM
(Janji 58)
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
(JKDM)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
49 Menjadikan PDRM Sebagai Sebuah Pasukan Yang
Dihormati dan Disegani (Janji 20) – Meningkatkan
Kecekapan Polis Diraja Malaysia
Polis Diraja Malaysia
(PDRM)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
50 Pemantapan Pemeriksaan Imigresen di Pintu-pintu Masuk
Negara – Meningkatkan Kecekapan Agensi
Penguatkuasaan (NACP 5.1)
Jabatan Imigresen Malaysia
(JIM)
19 September 2019 /
Siri 10 Bil. 5/2019
51 Laporan Tahunan Bagi Kemajuan Pelaksanaan Pelan
Anti-Rasuah Nasional 2019-2023 dan Pelanjutan Pelaksanaan NACP Selama Setahun Yang Masih Belum Dilaksanakan oleh Kementerian-Kementerian
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
52 Memohon Keputusan Dasar Bagi Cadangan-cadangan Institutional Reform Committee Yang Melibatkan Pindaan Perlembagaan Persekutuan
(Inisiatif NACP 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8 dan 5.3.3)
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
53 Memperkasakan SPRM Khususnya Dalam Pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM (NACP 5.3.3) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
54 Menambah Baik Tadbir Urus Jabatan Pendaftaran Negara
(Selaras dengan Objektif Strategik NACP 2.1)
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
&
Kementerian Dalam Negeri (KDN)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
55 Cadangan Mewujudkan Jawatankuasa Aduan Bagi
Kes-kes Salah Laku Di Agensi-agensi Penguatkuasaan Selain PDRM
(Selaras dengan Inisiatif NACP 5.3.4 )
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC)
&
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
56 Penambahbaikan Dalam Peraturan dan Pemantauan Isu Salah Laku dalam Pengurusan Projek Kementerian Kerja Raya (KKR) & Lembaga Jurutera Malaysia 7 Januari 2020 /
Siri 11 Bil. 1/2020
57 Cadangan Memperkasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Khususnya Dalam Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Pencegahan Rasuah Malaysia (Inisiatif NACP 5.3.3) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
58 Cadangan Membentuk Mekanisme Yang Kukuh Dan Efektif Dalam Proses Pengeluaran Perlesenan (Inisiatif 2.1.6 NACP) Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) & Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
59. Isu-isu Mengenai Governans Dalam Pengurusan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) (Objektif Strategik 6.1 NACP) Jabatan Audit Negara (JAN) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
60. Cadangan Memantapkan Proses Tatatertib Dalam Perkhidmatan Awam Daripada Hasil Laporan Siasatan SPRM dan EAIC Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) & Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
61. Cadangan Menjalankan Kajian Untuk Memperkasakan Pelan Antirasuah Digital CyberSecurity Malaysia (CSM) & Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) 25 Jun 2020 / Siri 12 Bil. 2/2020
NOTA MAKLUMAN

Mulai 25 Jun 2020, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) ini dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin.