Urusetia JKKMAR, GIACC telah mengadakan sesi libat urus berkaitan Kertas Pertimbangan Cadangan Pindaan Akta Audit 1957 [Akta 62] bertempat di Jabatan Audit Negara (JAN), Putrajaya.