YBrs. Puan Farah Adura binti Hj. Hamidi , Timbalan Ketua Pengarah II GIACC telah mempengerusikan sesi perbincangan Kertas Pertimbangan Cadangan Penilaian Semula Hala Tuju Baharu IIM yang bertempat di Menara Integriti, Bangunan IIM, Kuala Lumpur.