YBhg. Datuk Seri Mohd Sallehhuddin bin Hassan bersama pasukan kerja telah membuat sesi libat urus pada 21 Jun 2022.

Sesi ini bertujuan memantapkan jalinan kerjasama pihak pentadbiran negeri Sabah bersama Kerajaan Persekutuan melalui penyelarasan GIACC berfokus pada hal ehwal governans yang baik, integriti dan antirasuah.