Mesyuarat Koordinasi Agensi

Mesyuarat Koordinasi bersama Agensi-agensi di bawah GIACC Siri 3 Bil. 1/2022 yang dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Seri Ketua pengarah GIACC telah diadakan di Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) pada 20 Jun 2022. Ahli mesyuarat yang terdiri daripada...