Sesi Taklimat Kepada YB Dato Sri Dr. Hj. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang) berkaitan Cadangan Pelaksanaan Dasar Bagi Penggubalan Rang Undang-Undang Sumbangan Politik telah berlangsung pada 2 Jun 2022 yang lalu.

Turut hadir ialah pegawai dari Suruhanjaya Pilihanraya dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan.