Mesyuarat Koordinasi Agensi

Mesyuarat Koordinasi bersama Agensi-agensi di bawah GIACC Siri 3 Bil. 1/2022 yang dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Seri Ketua pengarah GIACC telah diadakan di Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) pada 20 Jun 2022. Ahli mesyuarat yang terdiri daripada...

Mesyuarat Pasca Persidangan

Sebagai susulan daripada hasil Persidangan Penyelidikan Governans, Integriti dan Antirasuah Peringkat Kebangsaan yang telah dijayakan GIACC pada Mac yang lalu, beberapa siri mesyuarat pasca persidangan bertujuan mermastikan impak kajian yang telah dibentangkan...

Sesi Taklimat Kepada YB Wan Junaidi

Sesi Taklimat Kepada YB Dato Sri Dr. Hj. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang) berkaitan Cadangan Pelaksanaan Dasar Bagi Penggubalan Rang Undang-Undang Sumbangan Politik telah berlangsung pada 2 Jun 2022 yang...